gewooniemand

België, augustus 2010: een stand van zaken

In politiek on augustus 12, 2010 at 2:29 pm

Vrt spreekt over de cruciale week voor de regeringsvorming

 

Ter herinnering volgend fragment uit een artikel van de PvdA: Biedt Di Rupo sociale zekerheid als zoenoffer aan De Wever?

 

 

Met een doorgedreven splitsing van de bevoegdheden wil de N-VA uitdrukkelijk een rechtser beleid voeren en tegemoetkomen aan de vragen van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Ze brengt niets goeds voor de werkende mensen van het noorden van het land: verzwakte vakbonden, opgedreven verlenging van de loopbaan, beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ze verergert de situatie in Wallonië door het verlies van inkomsten van de sociale zekerheid, de loonsverlaging en de afbraak van de sociale rechten als gevolg van een verscherpte concurrentie met Vlaanderen.

Ze leidt tot onontwarbare kluwens in Brussel, waar het plan van N-VA om het Brussels Gewest te laten besturen door een medebeheer van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap tot een eindeloze reeks conflicten zal leiden. Want hoe kun je zonder zware conflicten een stad besturen als de kinderen, de zieken, de gepensioneerden er andere rechten hebben naargelang ze een ‘Vlaams’ dan wel een ‘Franstalig’ etiket dragenOeWzeze?

Het N-VA-project waar ook CD&V zich achter schaart, is nationalistisch en neoliberaal. Het kan alleen gestopt als de georganiseerde werkende bevolking één blijft. En als links over de taalgrens heen overlegt en zich niet meer laat meeslepen door de logica van een Vlaams front tegen een Franstalig front of vice versa. Het is nog niet te laat, maar wel… hoog tijd.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: