gewooniemand

Chomsky over Iran. Is Iran een volgend doelwit?.

In Conflicten on juni 25, 2008 at 3:00 pm

Next military stop: Iran?  Ligt een aanval op Iran in het verschiet? Is de hetze tegen Iran wel gerechtvaardigd ?,

Interview met Chomsky rond Iran, Afghanistan en het Westen ….

 

 

http://nl.youtube.com/watch?v=jr6wrTz4fMY

 

Hier de transcriptie van bovenstaand interview:

http://www.realglobalnews.com/afshinrattansi/chomsky.html

 

Hier de Nederlandse vertaling van het grootste deel van het interview nl. het deel waarin zij het hebben over Iran en Afghanistan (de eerste drie minuten van het filmpje waar ze het hebben over Irak zijn niet vertaald hieronder)

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, uiteraard, een land dat verwijten krijgt door Washington is Iran en vele geesten in het Midden Oosten horen de oorlogsdrum al als het ware. Denkt u dat de Verenigde Staten een militaire actie wensen en zal er sprake zijn van een militaire actie tegen Iran? En hoe karakteriseert u het nucleaire onderhandelingsproces van de IAEA?

Chomsky: Het is interessant, te zien  hoe voor alles de schuld aan  Iran verweten wordt. En dat is nogal een opvallende weerspiegeling van hoe diepgeworteld de keizerlijke mentaliteit is in het Westen,  bijvoorbeeld als de pers aan staatssecretaris  Condoleezza Rice vraagt: is er een oplossing voor het probleem in Irak, en zij  ja zegt een eenvoudige oplossing – buitenlandse troepen moeten worden teruggetrokken en buitenlandse wapens moeten worden teruggetrokken, ze verwijst uiteraard naar Iran – dat mensen dan niet lachen en neerstorten  van de lachkramp..

Ik bedoel, natuurlijk zijn er buitenlandse troepen en buitenlandse wapens in Irak, maar geen Iraanse. Dat zijn Amerikaanse, maar die worden niet als buitenlandse troepen beschouwd volgens de opvatting van het Westen.

Volgens Westerse begrippen, de VS en, inderdaad, veel van het Westen, zijn als onze krachten ergens zijn dan zijn ze inheems. Het zijn geen vreemde, want in wezen is er een stilzwijgende veronderstelling dat wij de wereld bezitten, zodat onze krachten niet vreemd zijn- zij zijn autochtoon.

We spreken over Iraanse inmenging: dat is zoals spreken over geallieerde inmenging in het door nazis bezet Vichy-Frankrijk, het is compleet onredelijk, maar de mentaliteit maakt dat men het  aanvaardt.

Nu wat betreft de IAEA, de Verenigde Staten droeg een verzameling van documenten over aan de internationale organisatie en het bureau zegt dat ze daarover geen  adequate uitleg hebben gekregen van  Iran.  OK, dat is waar de huidige stand van zaken staan.

Ik heb mijn eigen mening over wat moet worden gedaan en, in feite, het is hetzelfde  als de mening van de overgrote meerderheid van de Amerikanen en ook de overgrote meerderheid van de Iraniërs, volgens  opiniepeilingen in de twee landen zou de juiste oplossing voor dit probleem zijn van  de hele regio een kernwapenvrije zone te maken waarin begrepen Iran, Israël en de Amerikaanse troepen aldaar en zo verder. Ongeveer drie kwart van de Amerikanen zijn daarvoor en ik meen  dat het de juiste idee is

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, dat gaat duidelijk  niet gebeuren …

Chomsky: Wie zegt dat? Het zal niet gebeuren vanuit  de veronderstelling dat de Verenigde Staten  een volledig  ondemocratisch land is waar de publieke opinie kan geen invloed op het beleid kan uitoefenen  Ik denk niet dat dat een noodzakelijke veronderstelling is.

Afshin Rattansi: We horen dingen uit Israël. Er waren enkele opmerkingen  rond een ‘Iran Command’ dat opgericht werd. En  we hadden Seymour Hersh in de Verenigde Staten die sprak van een komende aanval op Iran, 

Chomsky: Dan zal het gebeuren bedoel je. Niemand weet of dit zal gebeuren. Ik bedoel het is denkbaar. Ik bedoel de hele wereld is ontzet over de mogelijkheid. Een vooraanstaande Britse militaire historicus, Corelli Barnett, zei dat dat wereld oorlog III zou betekenen. Het zal zeer ernstige gevolgen hebben, zonder twijfel, om niet te spreken van wat er dan zou gebeuren met Iran, maar het is denkbaar dat zij bereid zou zijn om een soort van een wilde gok te doen en te zien  wat er gebeurt.

Vergeet niet dat alles wat de regering-Bush heeft gedaan, bijna zonder uitzondering, een ramp werd voor de belangen die   zij vertegenwoordigen. En is het mogelijk dat zij kunnen besluiten om er op uit te trekken gewoon vanuit een zekere zucht naar glorie, gewoon om te zien wat er gebeurt. Sla op het systeem met een slaghamer  en zie wat er gebeurt. Echt, ik betwijfel het . Ik denk dat inzoverre  iemand het kan zeggen, dat het Amerikaanse leger er zich tegen verzet, de Amerikaanse intelligentie lijkt ertegen te zijn en zeker is de wereld er tegen. Op de vraag of ze akkoord zullen gaan met deze druk of niet, kan je  niet zeggen. Mensen zoals Dick Cheney zijn onvoorspelbaar.

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, als de mensen in uw eigen land tegen de oorlog in Irak zijn, Afghanistan lijkt een soort van goede oorlog. Er werd onlangs een donorconferentie in Parijs gehouden. Hoe ziet u de situatie in Afghanistan evolueren nu meer geld uit multinationale ondernemingen komt, meer zogenaamde donoren en toch lijkt de veiligheid er te verslechteren.

Chomsky: Nou, dit is een lang onderwerp, en ik denk dat we er moeten  over te praten, een andere keer, maar heel kort  in dit geval draait het om het advies van de Afghanen. En hoewel we geen  heel goede bewijzen daarrond hebben we hebben iets. Zo is er  bijvoorbeeld een recente studie, een zeer interessante studie, een Canadese studie van de Taliban-strijders … U weet, het lijkt erop dat  wat ze willen is is buitenlandse troepen uit het land,  in dat geval kunnen zij rekening houden met de rest.

De algemene opinie in Afghanistan lijkt enigszins verg
elijkbaar. Ze willen zich vestigen met de Taliban, geen oorlog, en de meerderheid denkt dat het mogelijk is. Als buitenlandse betrokkenheid de wederopbouw was, dan zou dat worden aanvaard, zonder twijfel, en dat zou naar mijn mening moeten, geen steun  maar herstelbetalingen.

Rusland, de Verenigde Staten, Pakistan en Saudi-Arabië hebben dit land in flarden  gescheurd en ze zijn herstelbetalingen verschuldigd voor wat er gebeurd is, en dan kunnen de volkeren daar het misschien klaren. Daar moet  de diplomatie naartoe werken.

 

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: