gewooniemand

Nationalisme verdeelt.

In Conflicten on mei 23, 2008 at 11:00 am

Een voorbeeld ver van huis:

 

Zuid-Afrika : Migranten daar vrezen voor hun leven: ook zij kunnen van de regering sociale woningen krijgen en alleen al daarom worden zij door hun autochtone medeburgers vervolgd. Tienduizenden emigreren…

 

Minder algemeen gesteld voelt dit nog schrijnender aan. Neem het concrete voorbeeld in volgende filmpje: Een tachtigjarige inwijkeling die al lang in Zuid-Afrika legaal woont werd onlangs uit zijn huis gelicht ‘door mensen in een zwarte auto’. Huis en bezittingen plots kwijt. Zijn schamele kleren vond men daarna terug in de ‘bush’… De nieuwe bewoners van het huis durven zich nog niet tijdens klaarlichte dag vertonen maar hebben wel al een satellietsschotel geplaatst. Mooi  voorbeeld van sectair denken, dit keer niet wit-zwart maar inlander- inwijkeling, autochtoon-allochtoon.  

 

Hoe het zou moeten toont de Dalai Lama die zich duidelijk niet anti-chinees opstelt, hij vraagt in het begin van zijn toespraak aandacht en solidariteit voor de talrijke slachtoffers bij de aardbeving in China, een land dat hij ook de Olympische spelen gunt en hoegenaamd niet wil boycotten. Hij verlangt dat de Tibetanen minstens voor een aantal dagen hun acties onderbreken als teken van solidariteit met hun Chinese broers en zusters . 

Wat de Tibetaanse zaak  betreft zeg ik (=Daila Lama) steeds opnieuw dat het hier om een rechtvaardige zaak een morele zaak handelt en daarom ervaar ik dat zij die de Tibetaanse zaak steunen niet  pro-Tibetaans anti-Chinees ingesteld zijn maar staan voor rechtvaardigheid  en morele principes. Deze grote samenkomst getuigt van uw betrokkenheid met de Tibetaans leed,  alstublief breidt uw betrokkenheid uit naar elk leed, mensen die lijden onder inbreuken tegen mensenrechten, mensen in Darfur, het enorme lijden daar al twee jaar en ook in Birma nu door de cycloon. 

Dat zegt de Dalai Lama in het eerste You Tube filmpje rond die toespraak.

Hier de link van het eerste deel: http://nl.youtube.com/watch?v=3PJj_2i49fA

 
Hij gelooft dat men in de eenentwintigste eeuw zijn toevlucht moet nemen tot dialoog, empathie in de anderen en niet tot bruut geweld en bloedvergieten.

 

 

 

Hij gelooft dat onze betrokkenheid niet moet beperkt blijven tot een bepaald volk maar dat we ons moeten inleven, empatisch moeten zijn met alle leed overal.

En dan nog een ander punt stelt hij:

“The 20th century was the century of bloodshed. I say the 21st century should be one of dialogue"Deep in our minds should be the interest of others. That is very, very important. In that way we can genuinely build a peaceful world."

 

De twintigste eeuw was een eeuw van bloedvergieten. Ik zzeg dat de eenentwintigste er een zou moeten zijn van dialoog. Elk probleem oplossen via dialoog, niet door geweld te gebruiken.  Dat is zeer belangrijk. Verschillen in mening, andere opinies zijn er altijd. Dus zulke verschillen moet je oplossen door dialoog door gesprek en ook zeer belangrijk daarin is de belangen van de andere mee in de geest te houden. Daardoor kunnen we een oprechte vredevolle wereld opbouwen. Dat is zeer belangrijk. 

 

Dan nog iets: veel mensen raken geïnteresseerd in de Tibetaanse zaak omdat wij strikte geweldloosheid toepassen. Omdat je daar in geïnteresseerd bent zou je in je dagdagelijkse leven geweldloosheid moeten toepassen. Als je een onenigheid hebt thuis of in uw gemeenschap denk eraan: geweldloosheid. De idee van geweldloosheid zou moeten behoren tot je dagelijkse leven zodat als je de tibetaanse zaak verdedigt en je dat ook toepast in je dagelijks leven dan ziet dat er juist uit, niet?

 

Volgend fragment toont aan dat de Dalai Lama zich niet wil afscheiden van China (‘we respect and support the five star red flag’ ) en je de Tibetaanse vlag niet mag zien als een separatistisch teken als anti-Chinees (Here you  see many Tibetan flags here. I want to make clear that is not to be considered something against China. This is not a separatist movement ):
http://nl.youtube.com/watch?v=NpaSR0f7_HE

 

 En dan de reactie vanuit China op de Dalai Lama in Berlijn:

Qin Gang, de zegsman van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken (vermeld door  ‘China’s Daily’ ):

“Duitsland  zou niet mogen toelaten dat Dalai secessionistische activiteiten leidt op haar grondgebied en geen verkeerd signaal zenden naar de Dalai-bende, omwille van de gezonde groei Chinees-Duitse relaties.   

 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-05/20/content_6698835.htm

Je weet hoe je hierop best reageert, de  Dalai Lama zei het nog in zijn toespraak in Berlijn: geweldloos, via dialoog. De Dalai Lama zit daar juist: reageer met begrip, empathie, tracht  in te komen waarom iemand zo spreekt,  Zelf zegt hij duidelijk niet separatisch te willen zijn, zich niet van China te willen afscheiden… Vijandbeelden brengen mensen nooit naar mekaar, wel overleg, inleving,  empathie. De reden waarom het Westen De Dalai Lama zo uitgebreid ontvangt is misschien niet altijd zuiver op de graat, al laat De Dalai Lama zich niet achter een Westerse kar spannen. Het Boeddhisme poogt de realiteit te vatten en niet te handelen vanuit een vastliggende idee, dat integenstelling tot vele politici die hun ikje willen bevestigd zien.

Advertenties
  1. Een denkwijze die als baken voor de rest van de mensheid zou kunnen dienen.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: