gewooniemand

The Emperor Has No Clothes! — Henrik Nordborg

In Uncategorized on september 24, 2018 at 1:26 pm

Hans Christian Andersen’s short story “The Emperor’s New Clothes” is much cleverer than most people realize. It perfectly captures a very common phenomena in society: most people are horrified of not agreeing with their peers, even when the peers are obviously wrong. This is known as “pluralistic ignorance” in social psychology (a discussion of the […]

via The Emperor Has No Clothes! — Henrik Nordborg

Advertenties

14 definiërende kenmerken van het fascisme…

In Uncategorized on september 14, 2018 at 10:24 pm

gepost 10 jaar terug en jammer genoeg prangend actueel.

Fascisme steekt steeds weer de kop op omdat het zo makkelijk is: het drijft op zelfverheerlijking, de eigen partij, de eigen staat, het eigen volk  daar zweert men bij en voor al het vreemde voelt men verachting en afschuw. Tot wat dat geleid heeft in 40-45 lijkt men soms te vergeten.

Hier – vertaald – de 14 definiërende kenmerken van het fascisme zoals je ze kan vinden op de site http://www.rense.com

14 definiërende kenmerken van het fascisme
door Dr. Lawrence Britt
Bron: Free Inquiry.co

 Dr Lawrence Britt heeft de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje), Soeharto (Indonesië) en verscheidene Latijns-Amerikaanse regimes onderzocht. Britt vond bij elk 14 definiërende kenmerken die ze alle gemeenschappelijk hadden. 

1. Krachtige en doorgedreven Nationalisme – fascistische regimes neigen constant gebruik te maken van patriottische motto’s, slogans, symbolen, liederen en andere parafernalia.Vlaggen worden overal gezien, vlagsymbolen op kleding en in het openbaar.

 

2.  Minachting voor de erkenning van de rechten van de mens – Vanwege de angst voor vijanden en de behoefte aan veiligheid zijn mensen in fascistische regimes ervan overtuigd dat de rechten van de mens kunnen worden genegeerd in bepaalde noodgevallen.  De mensen kijken vaak de andere kant op of keuren zelfs goed : folteringen, standrechtelijke executies, moorden, lange opsluiten van gevangenen, enz.

 

3. Identificatie van vijanden /zwarte schapen als een eenmakende factor – De mensen worden samengebracht in een eenmakende  patriottische buitennissigheid rond de noodzaak de gepercipieerde dreiging of de gemeenschappelijke vijand te elimineren: ras, etnische of religieuze minderheden; liberalen, communisten, socialisten, terroristen, enz.

 

4. Overheersing  van de militaire macht – Zelfs wanneer er wijdverbreide binnenlandse problemen zijn, krijgen de militairen een onevenredig bedrag van de overheidsfinanciering en de binnenlandse agenda is verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden verheerlijkt.  

 

5. Ongebreideld  Sexisme – De regeringen van de fascistische landen hebben de neiging bijna uitsluitend door mannen te worden gedomineerd. Onder fascistische regimes worden de traditionele rolpatronen strakker. Echtscheiding, abortus en homoseksualiteit worden onderdrukt en de staat wordt voorgesteld als de ultieme hoeder van het gezin.

 

6. Gecontroleerde  Massamedia – Soms worden de media  rechtstreeks gecontroleerd door de regering, maar in andere gevallen worden de media  indirect gecontroleerd door de regelgeving van die overheid of door  sympatiserende  media-zegsmannen en leidinggevenden. Censuur, vooral in oorlogstijd  komt vaak voor.

 

7. Obsessie met de nationale veiligheid – Angst wordt door de regering gebruikt als een motiverend instrument over de massa.

 

8. Religie en regering zijn met mekaar verweven – regeringen in fascistische landen neigen gebruik te maken van de meest voorkomende godsdienst in de natie als een instrument om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en de terminologie is veel voorkomend bij de regeringsleiders , zelfs wanneer de grote principes van de religie haaks staan op het beleid van de regering of hun acties.


9. De macht van de ondernemingen  wordt beschermd – De industriële en zakelijke aristocratie van een fascistisch land zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht brengen, zij  creëren een wederzijds lucratieve  business/overh
eidsrelatie  en geven de elite macht.

 

10. De macht van de arbeider wordt onderdrukt – Omdat georganiseerde arbeidersmacht de enige echte dreiging is voor een fascistische regering, worden vakbonden ofwel volledig weggewerkt, of zwaar onderdrukt.

 

11. Minachting voor de intellectuelen en de Kunsten – Fascistische landen neigen een open vijandigheid voor hoger onderwijs en de academische wereld aan te moedigen en te tolereren . Het is niet ongebruikelijk voor hoogleraren en andere academici te worden gecensureerd of zelfs gearresteerd. Vrije meningsuiting in de Kunsten  en Letteren wordt openlijk aangevallen.

 

12. Obsessie voor Misdaad en straf – Onder fascistische regimes krijgt de politie haast onbeperkte macht om wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om misbruiken bij de politie over het hoofd te zien en zijn zelfs  bereid  hun burgerlijke vrijheden in te perken in naam van vaderlandsliefde. Er is vaak een nationale politie met een vrijwel onbeperkte macht in fascistische naties.

 

13. Uitgesproken  vriendjespolitiek  en corruptie – fascistische regimes worden haast altijd bestuurd door groepen vrienden en medewerkers die elkaar benoemen in overheidsbetrekkingen en staatsmacht en gezag gebruiken om hun vrienden te beschermen voor verantwoordingsplicht. Het is niet ongewoon in fascistische regimes dat regeringsleiders zich de nationale inkomsten en zelfs kunstschatten toe-eigenen of zelfs ronduit stelen.

 

14. Frauduleuze Verkiezingen – Soms zijn verkiezingen in fascistische naties een complete schijnvertoning. Andere keren worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen of zelfs door moord op kandidaten van de oppositie, door gebruik van de wetgeving om het aantal stemmen en de politieke districtsgrenzen te controleren, en door manipulatie van de media. Fascistische landen maken gebruik van hun rechterlijke macht om te manipuleren en  de verkiezingen te controleren.

 

Uit “ Liberty Forum”

http://www.rense.com/general37/char.htm

 

 

 

blogbedenkingen

View original post

10 jaar terug geblogd en nog steeds geldig…

In Uncategorized on augustus 31, 2018 at 4:07 pm

Sommige zenders blijven best onbekeken? Ja??? Het net brengt daar anno 2018 enigszins verandering in. Je kan verder kijken dan de eigen toren, tenminste als je wil…

In media on augustus 22, 2008 at 3:29 pm , 10 jaar terug dus, publiceerde deze blog het volgende:

Het kost hoegenaamd geen moeite een westerse nieuwszender op de kabel te vinden maar nu er een bestaat van een ietwat andere signatuur, een die niet CNN achternaholt maar eigen onderzoekers uitstuurt, vaak gereputeerde, dan moet ook die nieuwszender in het kabelaanbod lijkt me. Vooral als deze zender dagelijks zijn deugdelijkheid bewijst en amper reklamezendtijd brengt.
( Anno 2018 is hij enkel als betaalzender te krijgen in het Belgisch kabelaanbod, je kan hem echter via het net online streamen via You Tube 24/24u. Ook andere nieuwszenders staan intussen met een Engelse versie als streaming op You Tube RT ( Russisch) TRT ( Turks) PressTV ( Iran) Zowel op de kabel als op You Tube vind je France24, BBC world. Het aanbod is via het net ruim en geeft je de mogelijkheid een genuanceerder beeld te krijgen, een andere versie, manipulatie is er vanzelfsprekend ook, waar niet?

Hier John Pilger over Al Jazeera:

Hier een clip van Al Jazeera die de noodzaak van deze zender blootlegt, Westerse nieuwsmedia brengen de eigen nucleaire feiten liefst niet in de aandacht:

‘The Western media are guilty by omission’, de westerse media zijn schuldig door weglating, onbesproken laten van sommige thema’s, mooi aangetoond in volgend filmpje :

Overtuigd dat even over het muurtje kijken naar andere zenders, nog steeds inzichtrijk is?